Допълнително обучение за учениците от 1 до 4 клас за периода от 01.06.2021г. дзо 30.06.2021г.

Допълнително обучение за учениците от 1 до 4 клас за периода от 01.06.2021г. дзо 30.06.2021г.

Допълнително обучение за учениците от 1 до 4 клас за периода от 01.06.2021г. дзо 30.06.2021г.

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ПЛАН ГРАФИЦИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 4 КЛАСОВЕ

от 16.06.2021г до 30.06.2021г за 4клас и за периода от 1.01.06.2021г до 23.06.2021г за 1-3 класове 

От 01.07.2021г до 31.08.2021г. училището е отворено от 8,00 часа до 16,00 часа и всеки желаещ ученик може да посешава занимания по интереси-народни танци,четене на любими книги,решаване на занимателни задачи и много игри.