ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ

ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ

ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ

От  01.06.2020г. до 14.09.2020г. ще започнат летните занимания за учениците,както следва :

По Прект"Подкрепа за успех"-по график

По Занимания по интереси-Наредба за приобщаващо образование-по график

За ученици,които не се включиха в електронното обучение по график

Ще се спазват всички изисквания за дезинфекция и пропусквателен режим за учениците,като родителите ще попълнят декларация за информирано съгласие