Механизъм за тормоза в училище

Механизъм за тормоза в училище