Образователен медиатор по проект"Подкрепа за успех"

Образователен медиатор по проект"Подкрепа за успех"

Тук ще намерите процедурата за подбор на образователен медиатор или социален работник по проект"Подкрепа за успех"

4 часов работен ден от 15.09.2021г.