Проект Твоят час-учебна 2017-2018 година

Проект Твоят час-учебна 2017-2018 година

Проект  Твоят час-учебна 2017-2018 година

Проектът Твоят час завърши през месец октомври 2018г.

 

Проект Твоят час -учебна2016- 2017 и учебна 2017-2018 година.

Групата "Музикална приказка" с ръководител Шенгюл Ибрям.

Мажоретен състав с нови костюми и пампони.

Имаме и нови народни носии

Група "На работа ръчички" с ръководител Мюжгян Куш-твори  и  твори ..........

Група по обучителни затруднения с ръководители:  Мевлюдие Шакир и група Люлка от Лъчи с ръководител Светла Обретенова допълваха своите пропуски в знанията .Резултатите бяха положителни.Децата бяха доволни ,както и техните родители,че имаха допълнителни занимания за обучение и интереси.