Занимания по интереси

Занимания по интереси

През учебната 2021/2022 година се сформираха 4 групи Занимания по интереси

1 -4 клас сборна група -Музикална приказка с 14 брояученици

2 клас-Математика 

3 клас-Математика

4 клас-Математика