Занимания по интереси

Занимания по интереси

През учебната 2022/2023 година се сформираха 4 групи Занимания по интереси

1  клас-Математика

2 клас-Математика 

3 клас-Математика

4 клас-Математика