ПЛАНОВЕ -учебна 2022-2023 година

ПЛАНОВЕ -учебна 2022-2023 година

Тук са качени плановете на училището за учебната 2022-2023 година.

В НУ"Д-р Петър Берон"с.Ябълчево,общ.Руен е прието решение на Педагогически съвет за Дневна форма на обучение.

В училището няма други форми на обучение.