График учебно време-учебна 2022-2023 година

График учебно време-учебна 2022-2023 година

График учебно време ,ваканции ,неучебни дни за учебната 2022-2023г.