Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ПРОЕКТ "ПОДКЕПА ЗА ВСЕКИ" започна своята работа от 20.11.2020г. 

Проектът е насочен за подпомагане на учениците с обучителни затруднение

Създадени са 4 групи по:Допълнително обучение по Бългярски език и литература в:

Четвърти  клас - 4 броя ученици с ръководител Светла Обретенова

Втори клас  - 5 броя ученици с ръководител Тайбе Чандър

Трети клас -4 броя ученици с ръководител-Мевлюдие Шакир

  Първи  клас- 4 броя ученици с ръководите Мюжгян Куш

Групите ще работят от 22.10.2021г до 31.03.2022 година.

Проектът приключва ноа 30.06.2022г.

Снимките са от Информационната кампания по проекта,проведена на 01.06.2022г. т 10,30хчаса ,проведета в ромската махала..