• Пролетен празник в читалишето и на двора

  • Моето училище любимо

  • Нашите празници

  • Нашите традиции и обичаи

  • Моето училище в снимки

  • Нашето училище

с. Ябълчево - НУ "Д-р Петър Берон"

Училището в с. Ябълчево е отворено за първи път през учебната 1903/1904г. Тогава то се е помещавало в частна къща. Първи български учител е бил Вълчо Киирилов. Заплащането на същият е бил от родителите на децата.

През 1907/1908г. е била закупена къща, която вече е била превърната в настоящото училище.

Последни новини


Галерия