• Пролетен празник в читалишето и на двора

  • Моето училище любимо

  • Нашите празници

  • Нашите традиции и обичаи

  • Моето училище в снимки

  • Нашето училище

с. Ябълчево - НУ "Д-р Петър Берон"

Училището в с. Ябълчево е отворено за първи път през учебната 1903/1904г. Тогава то се е помещавало в частна къща. Първи български учител е бил Вълчо Киирилов. Заплащането на същият е бил от родителите на децата.

През 1907/1908г. е била закупена къща, която вече е била превърната в настоящото училище.

Педагогически състав в училище  учебна 2018-2019 година

Пенка Дечева-Директор

Първи клас-Светла Обретенова-начален учител

Втори клас-Мюжгян Куш-старши начален учител

Трети клас-Шенгюл Ибрям -старши начален учител

Четвърти клас.-Мевлюдие Шакир-старши начален учител

Учители ЦДО :1-3 клас-Ленко Иванов и 2-4 клас-Иван Генов

 

Последни новини


Галерия