Д-р Петър Берон

Д-р Петър Берон

От 1947 година училището носи настоящото си име на създателя на първия Български буквар “Рибен буквар”. Будителя Д-р Петър Берон и е достоен негов наследник.

Вече 115 години Начално училище “Д-р Петър Берон” съществува със своите традиции.

В момента училището разполага с шест класни стаи разположени в две сгради,компютърен кабинет, оборудван с техника от ново поколение.

Обучават се 50 ученика в четири самостоятелни класа.