ЗА НАС

ЗА НАС

ЗА  НАС

Кратка история на училището

Училището в с. Ябълчево е отворено за първи път през учебната 1903/1904г. Тогава то се е помещавало в частна къща. Първи български учител е бил Вълчо Киирилов. Заплащането на същият е бил от родителите на децата.

През 1907/1908г. е била закупена къща, която вече е била превърната в настоящото училищe.

От 1947 година училището носи настоящото си име на създателя на първия Български буквар “Рибен буквар”. Будителя Д-р Петър Берон и е достоен негов наследник.

Вече 115 години Начално училище “Д-р Петър Берон” съществува със своите традиции.

В момента училището разполага с шест класни стаи разположени в две сгради,компютърен кабинет, оборудван с техника от ново поколение.

Обучават се 45 ученика в четири самостоятелни класа.

Начално училище “Д-р Петър Берон” разполага с 7 души педагогически, високо квалифициран персонал.Високия професионализъм на учителите и съвременната материална база са гаранция за пълноценна учебна  дейност.Заниманията по интереси на учениците правят училището още по-привлекателно място.

Педагогически персонал за учебната 2022-2023година :

Светла Обретенова- старши начален учител на Първи клас

Мюжгян Куш-старщ.ши начален учител на Вториклас

Мевлюдие Шакир -старши начален учител на Четвърти  клас

Тайбе Чандър - начален учител на Трети   клас

Учители ЦДО

Иван Генов старши начален учител на 2-4 клас

Ленко Иванов-Старши начален учител на1-3 клас

От 1992г Директор на училището е Пенка Георгиева Дечева.

Непедагогически състав:

Фатме Узун-чистач

Зийнеб Ереджеб чистач

Айше Мустафа   касиер

Хафсе Адем-счетоводител

 

 

 

 

 

 

 

 

- Футбол

-Народни танци ,мажоретки,модерни танци

 

 

Учебната дейност се извършва в полудневен режим, като учебния процес продължава само до обяд на една смяна.

ОБУЧЕНИЕТО

 

В Начално училище “Д-р Петър Берон”, чиито корени датират от 1903 година е гаранция за успешно начало в живота.

 

 

Със съвременния си дизайн и модерен интериор, училището привлича най малките си възпитаници.

В това училище Вашето дете може да учи от І о ІV клас и в ПГ- с 6 годишни деца

- ранно чуждо езиково обучение

- компютърна грамотност

- възможност за извънкласна дейност

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

Образованието при нас е като национален приоритет. Детето – основна ценност, неговите интереси, мярка и критерий за оценка на всяка идея за развитие на образованието.

Равен достъп до образованието – достъп на всички деца на еднакво по качество образование.

Качествено образование – максимално развитие на заложбите на всяко дете и възможност за социална реализация.

Мерки срещу отпадането на ученици.

Социализиране на децата, за които българският език не е майчин.

Интегриране на други деца със специални образователни потребности.

 

Очакваме Ви

Тел. за контакти

05944/6429,0884101021

или

e-mail:nu_yabal4evo@abv.bg

 

 

 

 

 

ЗА ДА ОЦЕЛЕЕМ,

Е НЕОБХОДИМО

ДА СЕ РАЗВИВАМЕ

 

 

 

 

 


 

“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”

С. ЯЪЛЧЕВО

ОБЩИНА РУЕН

ОБЛАСТ БУРГАС