Прием

Прием

Прием за учебната 2020/2021 година

 

Начално училище “Д-р Петър Берон” предлага прием в:

 

Общообразователни паралелки с изучаване по избор на ученика в задължителнна Разширена подготовка за учениците от 1 , 2 и,3 и 4  клас на:

- Български език

- Математика

Занимания по интереси

-Народни танци ,мажоретки,модерни танци -4 КЛАС

-ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧНИЯ ПО МАТЕМАТИКА  ОТ 1 ДО 3 КЛАС

 

 

 

Учебната дейност се извършва в целодневен дневен режим. След обяд има 2 групи ПИГ за 1 и-3 клас и 2 -4 клас.