Прием

Прием

Прием за учебната 2018/2019 година

 

Начално училище “Д-р Петър Берон” предлага прием в:

 

Общообразователни паралелки с изучаване по избор на ученика в задължително избираема подготовка 4 клас и Разширена подготовка за учениците от 1 , 2 и 3 клас на:

- Български език

- Математика

Занимания по интереси

 

-Народни танци ,мажоретки,модерни танци

-На работа ,ръчички

 

 

 

Учебната дейност се извършва в целодневен дневен режим. След обяд има 2 групи ПИГ за 1 и-3 клас и 2 -4 клас.