Схеми за училищен плод и мляко

Схеми за училищен плод и млякоПрез учебната 2022-2023 година училището участва в схемите "Училищен плод и "Училищно мляко"

По схема "Училищен плод "доставчик е фирма "Десий"ЕООД

По схема "Училищно мляко"доставчик е фирмаѝ4кидара"ЕООД