news_lng

Обществен съвет-учебна 2018-2019 година

Състав на Обществения съвет към НУ"Д-р Петър Берон" с.Ябълчево,създаден по изискванията на чл.265,ал.1 от ЗПУО в сила от 01.08.2017г. 1. ...

Прочети още

График учебно време-учебна 2018-2019 година

График учебно време ,ваканции ,неучебни дни за учебната 2018-2019г.

Прочети още

Национално външно оценяване 4 -ти клас учебна 2018-2019 година

Националното външно оценяване в четвърти клас за учебната 2018-2019година ще се проведе на : 09.05.2019г. по Български език и ...

Прочети още

Проектът Твоят час завърши

~~ПРОЕКТ BG05M2OP001-2. 004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи ...

Прочети още