news_lng

Проектът Твоят час завърши

~~ПРОЕКТ BG05M2OP001-2. 004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи ...

Прочети още

Д-р Петър Берон

От 1947 година училището носи настоящото си име на създателя на първия Български буквар “Рибен буквар”. Будителя Д-р Петър Берон и е ...

Прочети още