АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ТУК МОЖЕ ДА СИ ИЗТЕГЛИТЕ :

1.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНИ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК

2.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

3.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

4.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВАЛЕДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

5.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

6.РЕДЪТ И НАЧИНЪТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В УЧИЛИЩЕ.